نقش مسجد در شهر اسلامی

اینجا مسجد است. خانه ی خدا. محل انس و الفت بندگان خداجو با معبود بی همتا. همان خدای بی نیاز و مهربانی که از هیچ نعمتی برای بندگان خود دریغ ننموده است. یکی برای قرآن خواندن به مسجد می آید، یکی در آنجا نماز می خواند، گاهی روضه خوانی و عزاداری دلیل ورود به مسجد است، گاهی شرکت در یک مراسم ختم سبب آمدن به مسجد است و به هر حال مؤمنان مسلمان هر یک به دلیلی در مسیر مسجد گام برمی دارند. اما نکته مهم اینجاست که این مکان مقدس چگونه می تواند زندگی عبادی مردم را با مسائل...

ادامه مطلب