خانه مقوایی

غذایی برای خوردن و محلی برای اقامت و خوابیدن ندارند. سقف بالای سر آن ها آسمان خداست و روزی شان در میان ته مانده غذای مردم و میان زباله ها تأمین می شود. شاید تنها امیدشان به سر بردنِ زندگی زیر مقواهایی است که از کارخانه ها، منازل و یا در میان زباله ها یافته اند. برای خود نه آینده ای متصور هستند و نه به زیبایی و پیشرفت در زندگی فکر می کنند. بیشتر آن ها فقط یک هدف دارند و آن به سر رساندن همین امروز است. هر طوری که باشد شکمشان را سیر کنند و هر جایی...

ادامه مطلب

چه اشکالی دارد؟

چه اشکالی دارد زن ها دوشادوش مردها در جامعه کار کنند، به درجات عالی علمی برسند، رانندگی کنند، به ورزش قهرمانی بپردازند و ... بارها و بارها این جملات را طی سالیان مختلف شنیده ایم. در ابتدا این گونه جملات تنها شامل مباحثی می شد که حق واقعی زنان بود و در برخی از جوامع و یا خانواده ها از روی افراط، تحجر و یا هر چیز دیگری که اسمش را بگذاریم برخی حقوق مسلم آنان مثل حضور فعال در جامعه، ادامه تحصیل، رانندگی، حضور در فعالیت های سیاسی و سایر مواردی از این دست را ضایع کرده و یا...

ادامه مطلب