سایپا تا کی مطمئن است؟

شش باخت، 15 گل خورده، تفاضل گل منفی شش کارنامۀ تیم سایپا در انتهای هفته چهاردم است؛ همان تیمی که زمانی قهرمان ایران بوده و امروز به قسمت انتهایی جدول چسبیده است. روند بازی های این تیم هم خیلی چنگی به دل نمی زند. هر فرد دیگری مربی سایپا باشد به راحتی می توان او را برکنار کرد و به تعبیر مرسوم در ادبیات فوتبال ایران به تیم شوک وارد نموده تا شاید با تفکراتی جدید از مهلکۀ سقوط نجات یابد. اما وقتی طرف شما حسین فرکی است دست و پایت بسته می شود. مربی پیشین تیم ملی که بسیاری از...

ادامه مطلب