رشد نماد “خیال خام” در بورس

عده ای در خیال خام خود فکر می کردند حال و هوای بورس مثل زمان یوسف نبی علیه السلام در دوران هفت سال فراوانی است که به گواه تاریخ اگر بر روی سنگ هم بذرافشانی می کردند فراوان ثمر داده و کارشان رونق می یافت. فوراً ترافیک سامانه سجام را آنقدر سنگین شد که نزدیک بود نفسش بند بیاید. آقایان و خانم های سرخوش، خرد و کلان، پیر و جوان دوان دوان کارت ملی به دست رفتند سراغ دفاتر پیشخوان دولت و یا کارگزاری های بورس که چه نشسته اید آقایان ما برای احراز هویت آمده ایم و خواسته ای جز سود حداکثری و منفعت بی حساب و کتاب نداریم. بیشتر از همه هم وای به حال آن هایی است که خانه و ملک یا ماشین و طلا فروختند و با ژست بچه های کف بازار وارد بورس شدند.

ادامه مطلب