سوزاندن غصه ها

هر ساله یکی از مهمترین هیجانات اجتماعی کشور در چهارشنبه پایان سال اتفاق می افتد. چهارشنبه سوری که از سال ها پیش، یکی از رسوم جالب ایرانی ها به عنوان نمادی از سوزاندن غصه ها، غم ها، کاستی ها و شکست ها بوده است امروز تبدیل به وسیله ای برای سوزاندن خود افراد شده و سلامتی آن ها را به خطر انداخته است. در شب های چهار شنبه سوری و حتی یک هفته قبل از آن در خیابان ها و کوچه ها امنیتی وجود ندارد چرا که هر لحظه ممکن است دانش آموز ده دوازده ساله ای که مقابل ات...

ادامه مطلب