گويا طلوع مي‌کند از مغرب آفتاب

محرم و صفر هنگامه عزاداري و تفکر و تأمل درباره قيام امامي است که براي احياي دين جدش و ترويج امر به معروف و نهي از منکر همة داشته هايش را يک جا در راه خدا قرباني کرد تا اسلام را زنده نگاه دارد. سبط نبي مصداق ثقلين، قرآنِ ناطق و عترت پيامبر است که «خونش خون هاي همه ملت هاي اسلامي را به جوش مي آورد.» انقلاب حسيني خواست خداست و در تحقق خواست خدا هيچ شک و شبهه اي وجود ندارد. لذا نه يزديان توانستند نام حسين و ارزش هاي حسيني را در کربلا محاصره و محدود نمايند و نه ديگر طاغوتيان زمان مي توانند کاروان سيد الشهدا و عَلَم مبارزه با ظلم و ستم را در عاشوراي ۶۱ هجري دفن نمايند. عزاداري امام حسين(ع) کارکردها و آثار ارزشمندي دارد که عمده آن به شرح زير است:

ادامه مطلب