باج، تاج، حراج

“باج، تاج، حراج” حکایت این روزهای فدراسیون فوتبال است. سیستم مدیریتی که در آن جناب آقای تاج به سرمربی تیم ملی در تمامی حوزه های تصمیم گیری و رفتاری باج می دهد و بدین ترتیب استقلال و اقتدار فدراسیون را به حراج می گذارد. عجب داستان تلخ و آزار دهنده ای شده است نحوۀ اداره فدراسیون فوتبال ایران؛ که به قول محمد مایلی کهن توسط یک اجنبی انجام می شود.

ادامه مطلب