رکورد رکود

رکورد زدن و رکورد شکستن امری است که معمولاً در ورزش های انفرادی مثل دومیدانی، وزنه برداری، شنا، اسکی و ... یک معنا دارد و در ورزش های تیمی معنایی دیگر. در ورزش های تیمی وقتی یک ورزشکار رکوردی را می شکند یا صاحب آن می گردد معنایش مدال طلا و قهرمانی است. زیرا کسی که رکورد زده یعنی بهترین امتیاز را آورده و صاحب عنوان جهانی و یا المپیک شده است. اما در ورزش تیمی چه معنایی دارد؟ گاهی این امر در قالب تیم اتفاق می افتد که اثر خاص خودش را به همراه دارد و گاهی امری انفرادی بوده...

ادامه مطلب