حکایت صد بسته ی در بسته

«رتبه اول در حوزه حمل و نقل جاده‌ای، رتبه دوم حمل و نقل هوایی و قرار داشتن ۵٢ درصد از اقامتگاه‌های کشور در مشهد از ظرفیت‌های بزرگ این شهر برای سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود.» این ها بخشی از سخنان تقی زاده خامسی شهردار مشهد بود که چندی قبل در جمع اعضای اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد. وی با دعوت از همه سرمایه‌گذاران برای انجام پروژه‌های سرمایه‌گذاری خود در این شهر، اعلام کرد شهرداری مشهد ١٠٠ بسته سرمایه‌گذاری برای ارائه به آن‌ها آماده کرده است.

ادامه مطلب