حکایت تلخ سفرهای بدون بازگشت

تعطیلات تابستانی که موعد تعطیلی مدارس، هوای مناسب برای سفر و افزایش زمان اوقات فراغت خانواده ها فرا می رسد بسیاری از مردم بار سفر می بندند دل به طبیعت می سپارند و به تعبیر عامیانه به جاده می زنند تا هم حال و هوایشان تغییر کند و هم کمی از خستگی های کار مستمر و فرسایشی بکاهند. لذت همراهی با خانواده و همسفر شدن با افرادی که در زمان عادی به دلیل اشتغال فراوان امکان بودن در کنارشان برایت کمتر ایجاد می گردد بی نهایت و غیر قابل توصیف است. به شرط آنکه سرت به سلامت باشد و به...

ادامه مطلب