با همه پیری پسرم

بشر عصر حاضر بلایی بر سر خودش آورده که بعضاً در ساده ترین و طبیعی ترین پدیده های زندگی اش دستخوش موانع و گرفتاری هایی غیر قابل تصور گردیده است. ازدواج که از نیازهای اولیه ی انسان است و می بایست سبب تکامل و تعالی و پاسخگوی بسیاری از نیازهای روحانی و جسمانی انسان باشد حالا با چنان مصائبی مواجه است که بسیاری عطایش را به لقایش بخشیده اند. نگاهی به دور و بر خود بیاندازید تا با چشمانتان دختر و پسرهایی که حالا سنی ازشان گذشته ولی کماکان با همه پیری پسر و مجرد هستند و امید و انگیزه ای...

ادامه مطلب