همیشه پاسخ کلوخ انداز سنگ نیست!

در زندگی اجتماعی انسان همواره در معرض اختلافات، ناهمواری ها، مشکلات، مسائل و کشمکش های ناتمام قرار دارد. چه بخواهیم چه نخواهیم اتفاقات و اختلافاتی بروز و ظهور می کند که روند عادی زندگی ما را با مشکلاتی مواجه می سازد که ممکن است کام انسان را تلخ نماید. اما چه می شود کرد رنجی که جزیی از حقیقت زندگی آدمی است و هر کدام از ما بنا به اقتضائات خود کمابیش درگیر آنیم. یکی از رنج های محتومی که همواره در کمین آدمی است گزندهایی می باشد که از دیگران به صورت خواسته یا ناخواسته به او می رسد....

ادامه مطلب