واقعاً که ازدواج سخت است

چکیده آدمی در زندگی چه بلاهایی که بر سر خود نمی آورد؟! در حالی که خداوند متعال بهترین نعمت ها را در اختیار ما قرار داده تا از راه شرعی و اخلاقی به بهترین لذت های دنیایی نائل شویم با دست خودمان بلاهایی بر خود وارد آورده ایم که هم زندگی دنیای ما را خراب می کند و هم حیات جاودان آخرت را. پیدا کردن جفت مناسب برای همه مخلوقات خدا روندی طبیعی و آسان دارد ولی آدمی که اشرف مخلوقات بوده و از قوه ی تعقل برخوردار می باشد و پروردگار مهربان ازدواج و تشکیل خانواده را برایش به عنوان...

ادامه مطلب