جلوه های دیداری شهر

زیباسازی شهر همواره از دو بعد کارکردی و دیداری مورد مطالعه و توجه قرار می گیرد. بعد کارکردی به جنبه های عملکردی و بعد بصری به مقولاتی همچون رنگ، فرم، سازه و ترکیب فضا و محیط می پردازد. هر چند در سال های اخیر در کلان شهرهای کشور این امر بیشتر از گذشته مورد توجه و دقت مدیران شهری قرار گرفته است اما هنوز تا دستیابی به نقطه مطلوب فاصله بسیاری داریم. اگر کمی در شهر چرخ بزنید و با دقت این موضوع را دنبال کنید در خواهید یافت آلودگی برخی رنگ ها، سازه ها، ساخت ها و نمادها چشمان شما را آزار می دهد.

ادامه مطلب