کلاهتان را بگذارید بالاتر!

در نیمه نخست سال جاری، آمار فرار دختران افزایش یافته به طوری که در این زمان بالغ بر 3 هزار دختر از منزل فرار کرده‌اند. این حرف من نیست که چپ چپ نگاهم کنید. این خبر اعلام شده از سوی رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور است که با اشاره به آمار پذیرش فرار دختران از منزل در سال ۹۵ گفت: با مقایسه این آمار در نیمه نخست سال جاری مشخص می‌شود آمار فرار دختران افزایش یافته است به طوری که در این بازه ی زمانی بیش ۳ هزار دختر از منزل فرار کرده‌اند. همچنین آمارها نشان می دهد 13 هزار و 370 مورد همسرآزاری در سال گذشته به اورژانس اجتماعی گزارش شده است که تنها بیش از دوهزار مورد آن به مراکز مداخله در بحران مراجعه کرده بودند و بیش از 3000 مورد خدمات سیار دریافت کردند و 8200 مورد با خط 123 تماس گرفتند، از سویی طبق آمار پزشکی قانونی تنها تعدادی از این موارد به پزشکی قانونی اعلام می شود به طوری که در سال گذشته در تهران 9500مورد ادعای همسرآزاری در مراکز پزشکی قانونی استان ثبت شده است!

ادامه مطلب