پابرجا با ناجا

نیروى انتظامى جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکى از نهادهاى مهم و بنیادین اجتماعى و امنیتى داراى وظایف و مأموریت‏هاى خطیرى در فرایند تأمین امنیت پایدار و همه‏ جانبه و مراقبت از آن می باشد. بر این اساس وظیفه‌ی نیروی انتظامی در میان نیروهای مسلح، وظیفه‌ای استثنایی، بسیار حساس و سنگین و در عین حال بسیار ظریف است. پلیس، امروز مظهر عدالت و مبارزه با ظلم، قانون‏ گریزى و تعدی و تجاوز به حقوق دیگران است. وظیفه ی مهمی که می بایست در قالب ويژگي های؛ «اقتدار، عزت، رحمت و رافت» صورت پذیرد تا جلوه ی بیرونی عملکرد آن بیانگر...

ادامه مطلب