دود قاچاق از فیلتر سیگار

55 میلیارد نخ؛ آمار سیگار مصرف شده سالیانه است که چندی پیش از سوی مدیر اجرایی جمعیت مبارزه با دخانیات کشور بیان شد. این عدد وحشتناک تر می شود وقتی بدانیم عامل مرگ 55 تا 60 هزار نفر نیز در کشور می باشد. علاوه بر اثرات بسیار نامطلوب سیگار برای سلامتی، هرز سرسام آور منابع و ثروت عمومی نیز یکی دیگر از آسیب های فراوان مصرف بی حد و حساب دخانیات می باشد. به طوری که طبق اعلام سرپرست دخانیات خراسان رضوی تنها مردم این استان به طور میانگین روزانه دو میلیارد تومان و معادل 60 میلیارد تومان در هر ماه سیگار می کشند! از آن طرف مبلغی معادل چندین برابر این اعداد و ارقام صرف هزینه درمان ناشی از مصرف سیگار می گردد!

ادامه مطلب