بازیکن جدید جذب نکنید

1: ساسان انصاری در پرسپولیس مجال بازی پیدا نمی کند پایش را در یک کفش می کند که می خواهم جدا شوم و به جایی بروم که به من بازی برسد. با کلی اصرار باشگاه رضایت نامه اش را دریافت می کند به فولاد می رود و آمار عجیبی را برای خودش خلق می کند 9 بازی 10 گل. 2: وحید طالب لو با وجود آن که بارها برادری اش را برای آبی پوشان اثبات کرده مورد بی مهری قرار می گیرد بدون آنکه قدر سال ها حضور متعصبانه اش را بدانند عذرش را می خواهند اتقاقاً او هم به...

ادامه مطلب