احتمال سرمربی گری قلعه نوئی در پرسپولیس

امیر قلعه نوئی سرمربی ذوب اهن اصفهان شد تا یکبار دیگر نشان دهد تنها مسئولیت هدایت تیم هایی را قبول می کند که حداقل یکی از دو آپشن مهم پول و هوادار را داشته باشد.تراکتور،سپاهان،استقلال و حالا ذوب اهن مجموع تیم هایی هستند که در چند سال اخیر ژنرال آبی ها هدایت انها را بر عهده گرفته است و اگر امکان آن بود که وی بتواند سرمربی پرسپولیس هم شود دیگرکارنامه اش در رهبری تیم های اول ایران کامل می شد. امری که قاطعانه می توان گفت که احتمال تحقق آن اصلا وجود ندارد.اما نکته قابل توجه برای قلعه نوئی در...

ادامه مطلب