نقشه جامع بورس

وقتی می خواهم از بورس سخن بگویم خیلی عصبانی می شوم. نه این که فکر کنید بنده از آن هایی هستم که به خاطر جریانات کاذب و حباب ناجوانمردانه ای که دولت قبل در بورس ایجاد کرد ضرر آن چنانی کردم که الان حالم گرفته شده است و این گونه سخن می گویم، نه! بحث اینجاست که بازار سرمایه، بورس و فرابورس در روند طبیعی فعالیت خود سهم مهمی در شکوفایی اقتصادی کشور دارند ولی با دخالت دولت دوازدهم و گروهی از سودجویان از خدا بی خبر و از بین رفتن اعتماد عمومی به بورس و خیانتی که در این امر انجام شد گروه وسیعی از مردم و تولید کنندگان آسیب های زیادی دیده اند و به خاطر منافع گروهی اندک ولی تمامیت خواه امنیت این عرصه مهم اقتصادی به شدت آسیب دید.

ادامه مطلب