عاقبتی که بايد به خير باشد

ديگر آردش را ريخته و الکش را آويخته، هر کاري لازم بوده براي رفاه خانواده اش انجام داده، هر چه در چنته داشته رو کرده و حالا که ديگر سن و سالي از او گذشته و تمامي موهايش ريخته  يا سپيد شده و دندان هايش يکي در ميان افتاده است بايد به استراحت بپردازد و با آرامش و رفاه از زندگي لذت ببرد. ولي همين چيزي که حق طبيعي همه  انسان ها بوده و به ظاهر بسيار ساده و دست يافتني است براي بسياري از سالمندان و پا به سن گذاشته هاي امروز رويايي دور از انتظار گرديده است.

ادامه مطلب