بررسی سازمان‌ های ناب و ویژگی‌ های چند گانه

نویسنده: پرویز نصرتی کردکندی اصول تفکر ناب: جيم ووماک و دان جونز در سال 1996 در کتاب بس مهم و کليدی خود، تفکر ناب: ريشه کن کردن اتلاف و آفرينش ارزش درسازمان‌ها (Lean Thinking)، پنج اصل اساسی را تدوين کردند که باعث می‌شود یک شرکت بتواند ناب شود. این اصول بدین شرح هستند: تعريف ارزش از نگاه مشتری نهايي هر خانواده محصول جدا. تجزيه و تحليل تمام گام‌های هر جريان ارزش جداگانه برای شناسايي عمليات ارزش‌آفرين از اتلاف و حذف اتلاف‌هايي که بلافاصله می‌توان‌ حذف کرد. يکپارچه کردن تمام گام‌های ارزش‌آفرين باقيمانده از طريق استقرار حرکت پيوسته در هر جا که بتوان بلافاصله به...

ادامه مطلب