اصلاح نظام توزیع جهت پیشبرد اهداف طرح تحول اقتصادی

چکیده: اصلاح ساختار اقتصادی به منظور دستیابی به سیاست‌های کلی اصل 44 منجر به تدوین برنامه ای جامع برای اجرای اصلاحات اقتصادی بزرگ و ساماندهی توزیع منابع و در راس آن هدفمند کردن یارانه ها شد. بدین ترتیب با اجرای طرح تحول اقتصادی، وضعیت اقتصاد ایران از حرکتی بطئی و کند نجات یافته و شتابان به سوی قله‌های ترقی و پیشرفت گام برمی‌دارد.

ادامه مطلب