نفت سوز

هر سال در لیگ برتر یک یا چند شاهکار جدید ایجاد می گردد که باید در مستندات تاریخی فوتبال کشور ثبت و ضبط شود تا آیندگان ببینند در زمانه ی ما چگونه مدیرانی و با چه قوانینی در پرطرفدارترین ورزش ایران حاکم بوده تا از آن درس عبرت بگیرند! دو تیم نفتی در لیگ خلیج فارس وجود دارند شاید هم وجود ندارند! یکی نفت طائیه یا نفت خالی (که از آخر ما نفهمیدیم کدام یک درست است!) و دیگری صنعت نفت آبادانِ خودمان که همیشه برایمان هیجان آفرین، پرشور و دوستت داشتنی بوده است. اول از نفت آبادان بگویم؛ حالا که...

ادامه مطلب