تــوافــق 1+1

در عصر جدید همه ی اتفاقات زندگی اجتماعی نسبت به گذشته متفاوت و گاه عجيب و غريب شده است؛ تولد، بزرگ شدن، تحصيل، ازدواج و طلاق آدم های امروزی به کلي با قديمی ها فرق دارد. به عنوان مثال تا چند سال پيش طلاق پديده اي مذموم به شمار مي رفت و افراد در شرايط بسيار سخت به آن فکر مي کردند يا گاه آنقدر در پيچ و خم مراحل قانوني دادگاه ها سردرگم مي شدند که از طلاق گرفتن منصرف مي شدند اما اکنون با گسترش نوعي از طلاق، ديگر نياز نيست کفش آهنين براي جداشدن از هم بپوشند. آنها...

ادامه مطلب