از نورومارکتینگ تا نوروبانکینگ و نقش آن در بانکداری نوین

نویسنده: امیر صفری باتوجه به رقابت تنگاتنگ بين بانک ها در جذب منابع و ارايه خدمت به مردم، لزوم ترویج فرهنگ اطلاع رساني و تبلیغات مؤثر در سطح وسيع و به طور شفاف به نحوی که براي آحاد جامعه قابل درک باشد. صنعت بانکداري از ارکان اصلي هر اقتصادي به حساب مي‌آيد و مشتريان نقش کليدي در آن دارند. بنابراين مي‌توان ابراز توجه ويژه به نيازها و خواسته‌هاي مشتريان را از جمله موضوعات پر اهميت ايران و جهان محسوب نمود. نقش و اهميت مشتري د ر بانکها به سبب تاثيرمستقيمي که بر رشد و بقاي بانکها در بازار رقابت مي‌گذارد و...

ادامه مطلب