هاله شخصیتی افراد مختلف؛ یک رتبه روانشناختی

چکیده: یکی از دلایل تعصب اجتماعی برای قرن‌ها اثر هاله است. این یک رتبه روان شناختی است که ناخودآگاه به شما داده می‌شود که تاثیرات عمیقی بر زندگی افراد دارد. در این متن یک مرور کلی بر این مطلب است که چگونه این مفهوم بر مردم تاثیر می‌گذارد.ایده کلی همین است که از نسل‌های قبل از طریق آموزش عمومی، فعالیت‌های اجتماعی، آموزش و پرورش و به طور قابل توجهی از طریق داستان‌های قومی و داستان‌های اساطیری، مستقیما به ذهن ما رسیده است. بنابراین این اثر عظیمی است که در مطالعه روانشناسی انسان نقش مهمی دارد.

ادامه مطلب