چالش هوای پاک

این روزها هوای مشهد، تهران، کرج، اراک، اصفهان و تمامی کلان شهرهای کشور پس است! سال هاست مقوله ی ترافیک، آلودگی هوا و آلاینده های ناشی از شهرک های صنعتی که در مجاورت و یا حاشیه ی شهرها به وجود آمده و استانداردهای زیست محیطی را از بین برده اند به موضوع اول معضلات مدیریت شهری تبدیل شده است. بر همین اساس در سازمان ها و نهادهای مسئولِ دولتی و شهرداری ها مدت مَدیدی است افراد بسیاری درگیر آلودگی هوا هستند، فکر می کنند، طرح می دهند و هرگونه کار سطحی و زیر بنایی که فکر کنید انجام داده اند تا شاید گشایشی حاصل گردد. از معاینه فنی و طرح زوج و فرد کردن خودورها، توسعۀ فضای سبز، تعطیلی مدارس و ادارات در روزهایی که آلودگی به اوج می رسد و سایر اقداماتِ سطحی از این دست بگیرید تا امور زیر بنایی مثل ایجاد پارک ها و بوستان های جدید، راه اندازی خطوط مختلف بی آرتی و یا در برخی شهرها از جمله مشهد خودمان قطار شهری و غیره. اما چه فایده! آن چه در نتیجۀ این اقدامات رخ داده است نه تنها اثری در کاهش آلودگی ها نداشته بلکه سال به سال دریغ از پارسال می شود و سقف شهرها با غباری غلیظ تر و سیاه تر از گذشته کوتاه و کوتاه تر می گردد.

ادامه مطلب