سیستم‌های خبره در کتابخانه و محیط اطلاعاتی

نویسنده: ملیحه بیگی چکیده: این مقاله به بررسی اجمالی سیستمهای خبره در کتابخانه و محیط اطلاع رسانی می پردازد. در ابتدا ماهیت سیستمهای خبره را بررسی کرده و سپس ضمن بحث در مورد کاربردهای سیستمهای خبره در کتابخانه سیر تاریخی آن را نیز بیان می کند. چکیده : این مقاله به بررسی اجمالی سیستمهای خبره در کتابخانه و محیط اطلاع رسانی می پردازد. در ابتدا ماهیت سیستمهای خبره را بررسی کرده و سپس ضمن بحث در مورد کاربردهای سیستمهای خبره در کتابخانه سیر تاریخی آن را نیز بیان می کند. کلید واژه ها :*هوش مصنوعی *سیستمهای خبره *کتابداری *اطلاع رسانی *کتابخانه مقدمه اینکه می گوییم کتابداری...

ادامه مطلب