استفاده از هیپناگوژیک برای خلاقیت

نویسنده: فرشاد سجادی هیپناگوژیک (توهم قبل از خواب) بهترین ابزار برای متلاشی کردن الگو واره ها (پارادایم ها) است. هنگامی که مغز به حالت یکپارچگی و دریافتگری (امپرسیونیسم) می لغزد، دیگر محدود به عقل متعارف نیست. در این وضعیت ایده های گستاخانه – که در یک ذهنیت منطقی، مجال بروز ندارد – توجه را به خود جلب می کند. تصاویر به استعاره ای برای مفاهیم تبدیل شده و ناگهان هرکسی شاعر می شود. چیزی که در اینجا محقق می شود، یکپارچگی رتبه ها نیست بلکه یکپارچگی گونه هاست. بنابراین نه تنها واقعیت ها با ایده ها مرتبط می شود بلکه تصاویر...

ادامه مطلب