وای فای لوژی

انسان های نسل حاضر بدون آن که متوجه باشند چنان در حصار امواج الکترونیکی زندانی هستند که هر لحظه جسم و روان آن ها تحت تأثیر شدید امواج قرار داشته و از آن رهایی نمی یابند. این روزها همه ما با شبکه‌های دیجیتالی و مجازی مختلف محاصره شده ایم و از محیط‌های کاری گرفته تا سایر فضاهای عمومی و حتی خانه و اتاق شخصی و تخت خواب هایمان، از این خطرها در امان نیستیم. عواملی که به عنوان صفرازاها و سودازاهای صنعتی در نظر گرفته می شود و بسیار سلامت جسم و روان انسان را تهدید می کند. گاهی اوقات فناوری...

ادامه مطلب