آمریکای لاتین و ورزش مدرن

کشورهای آمریکای لاتین، علی رغم تاریخ و فرهنگشان، امروزه به عنوان درمانده‌ترین و عقب‌مانده‌ترین کشورهای جهان به شمار می‌روند. مجموعه‌ای از کشورهای بزرگ و کوچک که طی ششصد سال اخیر هیچ‌گاه مجال عرض اندام نیافته‌اند. به همان سان که ماشینهای مکنده‌ی منابع زیرزمینی و معادن سرشارش هیچ‌گاه خاموش نشده و همواره ثروتهای سرشار آنان را به خزانه‌ی دول استعماری سرازیر کرده‌اند. آنگاه که زور سر نیزه‌های سربازان انگلیسی، فرانسوی و امریکایی توان فراگیر خود را برای رام کردن ساکنان این سرزمین بزرگ از دست داد، «فوتبال» پای در میان نهاد تا به عنوان سلاحی کارآمد از طریق استحمار مردم این دیار،...

ادامه مطلب