پارادیگما؛ کوری و تصمیم اشتباه

نویسنده: دکتر مجتبی لشکربلوکی پارادیگما؛ پدیده ای که باعث کوری و تحلیل و تصمیم اشتباه می شود؛ قبل از آن که مفهوم پارادیگما را با هم مرور کنیم بگذارید یک داستان معروف را یک بار دیگر با هم مرور کنیم: گروهی از محققان پنج میمون را در قفسی گذاشتند و در وسط قفس یک نردبان که بالای آن مقداری موز گذاشته شده بود قرار دادند. هربار که میمونی از نردبان بالا رفت، دانشمندان میمون های دیگر را با دوش آب سرد خیس کردند. پس از مدتی، هر میمون که از نردبان بالا رفت میمون های دیگر میمونی را که از نردبان...

ادامه مطلب