چانک، ارتباط لینکی متن ها، روزنامه نگاری آنلاین

چکیده: ما مدام در حال دریافت اطلاعات از دنیای بیرون به داخل مغز و در حافظه‌ی کاری‌مان‌ایم. این اطلاعات در ارتباط با دیگر داده‌های ذخیره شده در مغز ما، معنا و مفهوم پیدا می‌کنند. حالا اگر این اطلاعات را قطعه‌ی کوچکی از یک پازل در نظر بگیریم، زمانی که این قطعه در جای مناسبی قرار بگیرد، و تصویر قابل درکی به ما بدهد، یادآوری‌اش ساده‌تر خواهد شد؛ و البته پرواضح است که معنا و مفهوم آن را بهتر درک خواهیم کرد. به قطعه‌های بزرگ از این اطلاعات که شامل تکه‌های کوچک می‌شوند، چانک می‌گوییم. چانک‌ها برای ما قابل درک و...

ادامه مطلب