کارمند چهار ساله

صدای گوش خراش زنگ ساعت بیشتر از همیشه کلافه اش می کند. چون شب گذشته تا دیروقت کار کرده و الان بسیار خسته تر از روزهای قبل است. چند لحظه خود را محکم به تخت می چسباند و با خود می گوید کاش صبح نمی شد! اما چاره ای ندارد فقط نیم ساعت وقت دارد حاضر شود تا به موقع به کارهایش برسد و یا بچه هایش از سرویس جا نمانند. بلافاصله چند بسته یخ زده از مواد غذایی فریزر را خارج می کند بدون دقت لازم همه را درون آرام پز گذاشته و با صدای بلند بچه ها را...

ادامه مطلب