ژن خاص پرتغالی

شاید این ژن پرتغالی هاست که رفتارهای خاص و غیر قابل پیش بینی دارند. اگر سال ها در دنیای فوتبال خوزه مورینیو را آقای خاص می نامند به جرأت می توان گفت کارلوس کی روش هموطن وی که از قضا او هم قبلاً سرمربی رئال مادرید بوده است به همان اندازه و شاید کمی بیشتر خاص است. آن قدر پیچیده و متناقض رفتار می کند که انسان در می ماند با چه شخصیتی مواجه است.

ادامه مطلب