پسا کی روش و شایعه ای دوست نداشتنی

دست از سر آبی و قرمز بردارید. همان شعار همیشگی نه آبی نه قرمز را سر بدهید و کاری به کارشان نداشته باشید. بعد از سال ها این دو تیم مربیانی پیدا کرده که توانسته اند از نظر فنی و سطح و سبک بازی سرخابی ها را کمی تکان داده و به آن چه باید باشند نزدیک نمایند. اگر قرار باشد کی روش بعد از جام جهانی از ایران برود -که گویی احتمال وقوع این امر بسیار فراوان است- لازم نکرده دم دست ترین و راحت ترین کار را انتخاب کنید و برانکو یا شفر را جایگزین آن ها نمایید.

ادامه مطلب