پُست دکترای اقتصاد ایران

اقتصاد ایران و پدیده های آن با تمام الگوهای اقتصادی دنیا فرق دارد. اصلاً یک رشته دانشگاهی خاص لازم دارد آن هم در مقطع پسادکترا. باور کنید بدون اغراق می گویم باید دانشکده ای ویژه داشته باشیم که در آن اساتید، دانشجویان و پژوهشگران حوزه های مالی و اقتصادی سال ها بنشینند و کاملاً اقتضایی مطالعه کنند شاید بتوانند رفتار اقتصادی مردم و پدیده های اقتصاد ایران را کشف کنند. این اقتصاد از بسیاری شاخص های علمی که در تمام نقاط دنیا رایج است پیروی نمی کند. مثلاً اگر آمریکا کارشکنی ها و تحریم هایش را علیه ایران سنگین تر...

ادامه مطلب