پژوهشی پیرامون یلدا و ایزدمهر

مقدمه: مهر یا میترا به ایران باستان می رسد. یلدا واژه ای سریانی به معنی میلاد است. در آیین مهراین شب را شب میلاد (خورشید) می دانستند. در زمانی که هیچ یک از امکانات امروزی برای تولید نور و گرما نبوده است، اهمیت خورشید و نقش آن در زندگی مردم قابل درک است. در چنین شرایطی جشن تولد مهر می تواند بزرگترین و مهمترین جشن مردم آن روزگار باشد. شب یلدا یا شب چله آخرین روز آذرماه، شب اول زمستان و درازترین شب سال است.ایرانیان باستان با باور اینکه فردای شب یلدا با دمیدن خورشید، روزها بلندتر شده و تابش...

ادامه مطلب