شبیه سازی؛ نائل شدن به اصل چیزی بدون واقعیت

چکیده: کلمه Simulation به‌معنی «عمل نائل شدن به اصل چیزی بدون واقعیت» و «نمایش کارکرد یک سیستم یا یک فرایندی به‌وسیله کارکرد کامپیوتر یا فرایند دیگر» آمده است. شبیه‌سازی توانایی یا قابلیت طراحی است؛ که یک راه‌حل آماری قدرتمند را ایجاد کرده و مدیر را از دست‌یابی به اهداف سازمان مطمئن می‌کند. یک مدل شبیه‌سازی، گونه‌ای از پدیده‌ها یا سیستم‌های دینامیک را نشان می‌دهد، که می‌تواند مسائل موجود در سازمان را پیش از آن‌که تبدیل به مشکل شوند، شناسایی کند. شبیه‌‌سازی‌ در واقع فرآیند طراحی‌ مدلی‌ از سیستم‌ واقعی است؛ که با ‌انجام‌ آزمایش‌ها با استفاده از این‌ مدل و‌...

ادامه مطلب

سیستم های اطلاعاتی و نقش آنها در تصمیم گیری

 امروزه استفاده از سیستم های اطلاعاتی در اکثر کشورهای دنیا جهت دستیابی به اطلاعات صحیح و به تبع آن تصمیم گیری درست، امری کاملا پذیرفته شده محسوب می شود. اگر داده های (deta) ورودی به سیستم  های مذکور از کیفیت مطلوبی برخوردار نباشد، اطلاعات خروجی(information) نیز  درست نخواهد بود و تصمیم گیری بر مبنای اینگونه اطلاعات، باعث عدم تحقق اهداف از پیش تعیین شده می شود. ۱- مقدمه بيش از هشتاد درصد كار روزانه مديران صرف اطلاعات مي‌شود از جمله دريافت اطلاعات، برقراري ارتباط و استفاده از اطلاعات در طيف وسيعي از امور مختلف. از آنجايي كه اطلاعات مبناي تمام فعاليت‌هاي يك...

ادامه مطلب