اضطراب

اضطراب
اضطراب در سراسر بیماری های روانی به چشم می خورد. دلهره واضطراب غالباً با ترس که دارای پارهای از خصیصه های روانشناسی وفیزیولوژی است مشتبه می شود .

ادامه مطلب

استرس جوانان

استرس جوانان
لیلا عطاردی فرد
 
ناكامي نيز مانع رسيدن شخص به هدف مي شود، واكنش هاي گوناگوني كه افراد در برابر ناكامي از خود نشان مي دهند نماينده وضع و ساختمان رواني و شخصيتي آنان است استرس نيرويي است كه چون

ادامه مطلب

فشار عصبی و استرس

فشار عصبی و استرس
سيد محمد فاطمي نژاد – عضو هيئت دانشگاه  

مقدمه
ما در دوراني بسر مي بريم كه از مشخصات بارز آن توسعه شهرنشيني، افزايش جمعيت، گسترش مؤسسات، پيچيدگي تكنولوژي و ارتباطات مي باشد و اين موارد بيش از پيش جوامع و انسانها

ادامه مطلب

استرس شغلی، دلایل وآثار آن بر عملکرد کارکنان در سازمانها

استرس شغلی، دلایل وآثار آن بر عملکرد کارکنان در سازمانها
مهدی رحمانی
در دهه اخير مو ضوع استرس و آثار آن در سازمان يكي از مبا حث اصلي مد يريت رفتار سازماني را به خود اختصاص داده اسـت و فشار عصبي در ساز مان همچون آفتي فعاليت ها را تحليل داده و از بين مي برد . توجه به محـيط هـاي

ادامه مطلب

مهارت‌های مدیریت استرس برای سازمان‌ها و مدیران‌

مهارت‌های مدیریت استرس برای سازمان‌ها و مدیران‌

یکی از روش‌های نوین آموزشی در مدیریت، آموزش‌های سریع و کاربردی است. این آموزش‌ها، به جای غلتیدن در حاشیه و توضیحات زیاد، به سرعت به اصل قضیه می‌پردازند. برخی از این مهارت‌ها و آموزش‌ها، علا‌وه بر ایجاد زمینه فعّالیّت در محیط کار، عامل بروز خلا‌قیت‌های فراوان، آرامش روانی و احساس تعلّق به سازمان می‌گردند.

ادامه مطلب