جایگاه زنان درمشارکت های سیاسی درکشورهای کمتر توسعه یافته

چکیده: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جوامع تحصیلکرده، حضور نداشتن زنان در مناسب های سطح اول سیاسی است که به علل بسیاری از جمله عوامل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جایگاه درخور شانی را نصیب زنان در کشورهای کمتر توسعه یافته نشده است. تا جایی که بسیاری از فعالان جامعه زنان بر این باورند که برای تغییر رویکرد‌ها در این زمینه راهی طولانی لازم است که در سال‌های اخیر صدای گام‌های شتابان آن بوضوح شنیده می‌شود. زنان به عنوان نیمی از نیروی انسانی موجود در جوامع بشری که خود یکی از مهم ترین منابع توسعه اند ، نقشی به سزا در توسعه...

ادامه مطلب