تفکر سیستمی، ارگونومی و ارتقای ایمنی

نویسنده:  محمد خندان چکیده: سیستم، مجموعه ای متشكل از اجزای به هم وابسته است كه در کنار یکدیگر تشکیل دهنده یک کل یکپارچه هستند. تفکر یعنی سازماندهی حرکت فکر برای کشف حقایق. تفکر سیستمی، چارچوب، روش، قانون و منطقی برای شناخت یک مساله است که جنبه های تجزیه-تحلیلی و ترکیبی آنرا در بر می گیرد. در حقیقت، تفکر سیستمی نگرشی کل گرا و در مقابل نگرش تجزیه گرا است و هدفش بهبود درك ما از ارتباط عملكرد هر سازمان با ساختار درونی و سیاست های عملیاتی آن است تا از این درك برای طراحی سیاست های موثر استفاده كنیم و دید...

ادامه مطلب

تنخواه و انبارداری در كارخانه سيمان سفيد شرق

تنخواه و انبارداري در كارخانه سيمان سفيد شرق
نسترن مقيمي

مقدمه : امروزه با توجه به تنوع رشته هاي تحصيلي و همچنين زمينه هاي كاري متفاوت و با عنايت به اين كه بسياري از افراد با توجه به شرايط موجود در بازار كار كشورمان در مكان هايي مشغول به كار هستند كه هيچ گونه وجه تشابهي با رشته تحصيلي آنها ندارد لذا من سعي كردم كه حداقل مجموعه اي را براي گذراندن

ادامه مطلب