مبانی انسان شناسی درمدیریت اسلامی ومدیریت سکولار

مقدمه: جایگاه انسان در جامعه و سازمان ها اهمیت ویژه ای دارد به طوریکه بدون انسان، جامعه و زندگی معنایی ندارد. در همۀ مکاتب، انسان ، مهم ترین موضوع مورد بحث بوده و نگاه این مکتب به انسان به عنوان اصلی ترین و مهم ترین موضوع مورد بحث مطرح بوده است. آن چیزی که موضوع انسان را در مکاتب مختلف متفاوت می کند، نقش و جایگاهی است که انسان در مکاتب ایفا می کند و نگاهی است که هر یک از مکاتب به انسان دارند. انسان در هر یک از مکاتب سرگذشت متفاوتی دارد. در مکاتب مختلف، بسته به اینکه...

ادامه مطلب

مدیریت اسلامی در سازمان ها با تکیه بر سیره امام رضا(ع)

چکیده: یکی از ویژگی های امامان معصوم، مدیریت به ویژه مدیریت اسلامی است، چرا که اگر ایشان از این ویژگی برخورد دار نباشند، نمی توانند به مسئولیت ها و وظایف خویش عمل کنند. از روایات نقل شده از امام رضا علیه السلام می توان به راحتی مشاهده نمود که این گونه نیست، که هر کسی با عنوان خلیفه، حاکم و مدیر بتواند بر دیگری برتری داشته باشد. این نوشتار می کوشد با شناسایی اندیشه و سیره اسلامی امام رضا (ع) که نمایان گر باور ها و نقش آفرینی وی در تعیین رفتار های سازمانی است به وضعیت کنونی مدیریت اسلامی بپردازد. هدف مقاله حاضر، تبیین ویژگی های یک مدیر از دیدگاه اسلام، با تأکید بر سیره امام رضا می باشد ضمن اینکه در این پژوهش، با معرفی معیارهایی برای کسب آگاهی از نقش مدیریت اسلامی با تکیه بر سیره امام رضا، چهار مدیر در طبقات شغلی گوناگون انتخاب شدند. هر مدیر با توجه به تجربه شغلی خود جدولی با عنوان جدول مقایسات زوجی را تشکیل داد، سپس با در نظر گرفتن این جداول، جهت تخصیص هر یک از اوزان و تعیین برتری هر شاخص نسبت به شاخص دیگری از روش کمترین مجذورات موزون و میانگین حسابی استفاده شد. جمع آوری اطلاعات، ارزیابی سطوح و اوزان آنها در توسعه مدیریت اسلامی با استفاده از روش دلفی توسط مدیران خبره مورد بررسی قرار گرفت.

ادامه مطلب

تأثیر مهارت‌ ارتباطی بر روابط انسانی از منظر ثقلین

چكیده: با توجه به اهمیت ارتباطات و نقش كلیدی آن در سرنوشت انسان‌ها، همچنین با توجه به اهمیتی كه دین اسلام برای روابط و مناسبات اجتماعی افراد قائل شده، تا جایی كه آیات و روایات بسیاری حول این محور بیان گردیده، در این مقاله سعی شده است مهارت‌هایی كه موجب موفقیت انسان در برقراری ارتباط با دیگران می‌شود، مورد بررسی قرار گیرد، با هدف یافتن راه‌هایی برای بهبود روابط با افراد مختلف جامعه، چرا كه مهم‌ترین عامل در پیشرفت و پیروزی افراد در تمام عرصه‌های زندگی، نحوه برقراری ارتباط صحیح و سازنده با دیگران است، كه اگر مورد توجه قرار نگیرد موجب شكست و انحطاط خواهد شد. این پایان نامه با روش اسنادی یا كتابخانه‌ای انجام یافته و نتیجه‌ای كه از آن حاصل شده است، اینكه آنچه تحت عنوان آداب معاشرت و اخلاق اجتماعی در تعالیم اسلام به چشم می‌خورد همه در جهت آگاهی و به كارگیری مهارت‌های لازم در ایجاد، حفظ و كنترل روابط شخص مسلمان با قشرهای مختلف جامعه می‌باشد و در همه‌ی آنها نوعی تأسی به پیامبر اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) كه مظهر رحمت عام و خلق عظیم شمرده شده‌اند دیده می‌شود. ثمره بكارگیری این مهارت‌ها دست یافتن به ارتباطات انسانی با ویژگی جذب حداكثری و دفع حداقلی است.

ادامه مطلب

سبک زندگی و مدیریت اسلامی

چکیده: قرآن هدف خلقت ما را بندگی بیان کرده است؛ بنابراین در همه شئوون زندگی؛ گفتار، پندار و رفتارهای فردی، اجتماعی، معاشرتی، سیاسی، اقتصادی، تفریحی باید رضایت خدا، محور کارهای ما قرار گیرد. امام کاظم (ع) مى فرمایند: تلاش کنید که زمانتان را چهار قسمت کنید: 1. بخشی براى مناجات با پروردگار، 2.ساعاتى براى امر معاش، 3 . قسمتی براى معاشرت با برادران راستگویى که عیوبتان را به شما مى شناسانند و در باطن خالصانه دوست شمایند، 4. زمانی را نیز براى لذات حلالتان در نظر بگیرید و به واسطه این ساعت چهارم (لذات حلال) است که قادر به انجام سه ساعت دیگر هستید. [1]

ادامه مطلب

کارکردهاي مشترکِ قدرت مطلوب و نامطلوب

قدرت‌ها، مطلوب يا نامطلوب، در برخي کارکردها مشترک اند. برخي هدف‌ها نيز ويژه‌ي هر قدرت است که مفصل در اين نوشته به آنها اشاره خواهيم کرد. براي نمونه هر دو نوع قدرت به دنبال ايجاد امنيت هستند؛ زيرا بدون امنيت اصولاً فضا و بستري فراهم نمي‌شود که بتوان به دنبال هدف‌ها و امور ديگر رفت. البته نوع نگاه به کارکرد امنيت، انواع آن، امنيت رواني، روحي و زاويه‌هاي گوناگون آن در انواع قدرت‌ها متفاوت است، اما در نگرش اولي ايجاد امنيت براي همه ضروري و بايسته است. مهم آن است که هدف و نقطه‌ي حرکت پس از ايجاد امنيت چيست....

ادامه مطلب