تقویت كارآفرينی؛ مهمترین عامل رشد اقتصاد شهری

  تقويت كارآفريني و ايجاد بستر مناسـب بـراي توسـعه اقتصادي از ابزار پيشرفت اقتصادي كـشورها، بـه ويـژه كـشورهاي در حـال توسـعه است. براساس بيانيه جهاني كارآفريني، يك هم بستگي قـوي ميـن رشـد اقتـصاد ملـي و سـطح فعاليـت كارآفرينانه ی ملي و ســازماني وجود دارد. ايـن در حالي است كه در اقتصاد مدرن، تخصص هاي انـساني و ايـده هـاي آنهـا ارزش افـزوده بيشتري توليد مي-كند.از ديگر سو هيچ عاملي را در اقتصاد، مهم تر از نرخ رشد اقتصادي نمي تـوان يافـت كـه دلالت مستقيم بـرافـزايش رفـاه اقتـصادي بلندمـدت يـك ملـت داشـته باشـد.

ادامه مطلب

بررسی درآمد های پایدار شهرداری‌ ها در ایران

 مقدمه: فقدان نگرش جامع به منابع درآمدی شهرداری‌ها در قالب نظام کلان اقتصادی کشور، تغییرات و مداخلات موردی و اجرای سیاست خوداتکایی و خودکفایی شهرداری‌ها باعث شده بخش درآمدی شهرداری در وضعیت ناپایداری قرار گیرد. محدود شدن عرصه‌های قانونی و معقول کسب درآمد شهرداری منجر به وابستگی شدید بخش درآمدی شهرداری به ساخت‌وسازهای شهری و فروش تراکم مازاد شده است، به‌نحوی‌که ادامه این وضعیت آثار و تبعات نامطلوب و هزینه‌های اجتماعی ، فرهنگی و زیرساختی را برای مدیریت شهری ایجاد نموده است. يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي پيش‌روي مديران شهري و روستايي كمبود منابع درآمدي موردنیاز براي ارائه خدمات و ايجاد زيرساختارهاي شهري و روستايي است. گسترش جمعيت، نرخ فزاينده مهاجرت از روستاهاي كشور به شهرها، بسط روابط اجتماعي، گسترش فيزيكي و رشد محدوده شهرها، تقاضاي قابل‌ملاحظه در حمل‌ونقل شهري، افزايش مطالبات شهروندان و كاهش كمك‌هاي دولت به شهرهاي بزرگ باعث شد كه شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور در زمينه تأمین منابع مالي خود با مشكلات عديده‌اي مواجه شوند. نبود قانونی مشخص برای درآمد شهرداری‌ها باعث شده است حوزه معماری و شهرسازی کشور با مشکلات جدی مواجه شود و شهرداری‌ها از اهرم‌های خلاف قانون برای کسب درآمد استفاده کنند که با این کار، به شهرها و معماری آن آسیب‌هایی وارد آمده‌است.(1)

ادامه مطلب

بررسی اجتماعی و اقتصادی بازسازی بافت فرسوده شهری

1.مقدمه: امروزه همه ما در جامعه شهری زندگی می کنیم و تعاریفی همچون شهر، روستا، قصبه را به کار می بریم و با تعاریف امروزیمی توان روستاها و قصبات را نیز جزئی از زندگی شهری به حساب آورد. حال آن که تعاریف شهر از دیدگاه گروه ها وکارشناسان رشته های علمی مختلف متفاوت است و حتی جای جای مختلف این مفهوم متغیر است.مثلا در انگلیس هر محلی را که یک کلیسای بزرگ و جامع داشته باشد شهری نامیدند و با اعتقاد جین جیکبز  شهر به جایی گفته می شود کهبه طور دائمی رشد اقتصادی اش را از محل اقتصاد محلی تامین می کند. و تعاریف شهر و روستا و قصبه که بین جمعیتشناسی های امروز و کارشناس های جغرافیایی شهری مشترک بوده را از نظر جمعیت مسکونی آن طبقه بندی می کنیم، کهاندازه و تراکم مشخصی را شامل می شود.

ادامه مطلب

تبیین مفهومی- فلسفی ژئومورفولوژی شهری

نویسنده:  سعیدرحیمی هرآبادی چکیده: اصولا درک ارتباط متقابل میان مسائل مربوط به شهر و پدیده های مختلف انسانی و طبیعی در تکوین پایداری شهرها،  به عنوان پیچیده ترین تجمع انسانی ماندگاری بیشتری دارد. یکی از پدیده های طبیعی تعیین کننده در این زمینه، به ساختارهای ژئومورفولوژی و شکلهای متعدد سطح زمین بر می گردد. هدف مقاله حاضر تبیین مفهوم و جایگاه ژئومورفولوژی شهری و فراهم نمودن چارچوبی مناسب برای مطالعه ی اهمیت و جایگاه ژئومورفولوژی در مطالعات و تحلیل مسائل شهری و نقش آن در توسعه مدیریت شهری است. از نظر روش شناسی و با توجه اهداف و ماهیت این مقاله،...

ادامه مطلب

روش‌های درآمدزایی و تحول‌آفرینی در مدیریت شهری

مترجم: مریم رضایی چکیده: تعداد شهرهایی که منابع مالی غنی داشته باشند محدود است و اغلب آنها با کمبود بودجه مواجهند. بنابراین، قدم اول این است که با کمترین هزینه ممکن، تامین درآمد کنیم. طرح‌های انگیزشی مالیاتی در این راستا موثر خواهند بود. شهر سائوپائولو از سال 2007 با اعمال تخفیف بر مالیات بر ارزش افزوده‌ مصرف‌کنندگانی که برای کالاهای خریداری شده رسید الکترونیکی ارائه ‌می‌کنند، توانسته سالانه هفت درصد به درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده خود اضافه کند. زيرا این رسیدها، تعداد گزارش‌های اشتباه و غیرواقعی صاحبان فروشگاه‌ها را پایین می‌آورد. روش‌های دیگر افزایش درآمدزایی شهری سازماندهی اسپانسر،...

ادامه مطلب

جایی که نه شهر است نه روستا

آخر دنیا خیلی هم دور نیست. کافی است چند کیلومتر به سمت حاشیه شهر حرکت کنید تا با چشمان خود بی عدالتی، تبعیض و فقر را مشاهده کنید. همان جایی که نشانی از رفاه، آسایش، بهداشت، زرق و برق و حتی امنیت را به همراه ندارد. عجب حکایت تلخی است داستان زندگی مردمانی که در حاشیه شهر به دنیا می آیند، زندگی می کنند و چه بسا تمام عمر خود را در همان جا با حداقل های معیشت سپری می نمایند. حاشیه شهر همان نقطه ای از زندگی است که کاستی هایش را در دنیا گروهی از مردم محروم تحمل می...

ادامه مطلب

عوامل مؤثر بر شکل گیری طراحی شهری در قرن 21

نویسنده: سید حسین بحرینی قرن حاضر شاهد تحولات بی‌سابقه‌ای در زمینه‌های گوناگون سیاسی، علمی، فنی، اقتصادی و اجتماعی - فرهنگی بوده است. شکل‌گیری و فروپاشی نظامهای اشتراکی، فروافتادن دیوار برلن، نفوذ انسان از یک طرف به قلب اتم‌ها و ملکول‌ها و از طرف دیگر به اعماق دوردست فضا، انقلاب فراگیر ارتباطی و اطلاعاتی، تبدیل سه جهان اقتصادی به پنج جهان و گسترده شدن شکاف بین جوامع فقیر و ثروتمند، افزایش لجام گسیخته جمعیت در کشورهای توسعه نیافته، استفاده بیرویه از منابع طبیعی تا حد تهدید به نابودی آنها، شیفتگی و سرسپردگی انسان نسبت به ماشین در آغاز و تنفر و دلزدگی...

ادامه مطلب

ترافیک که فرهنگ نمی خواهد

ترافیک همه چیز را با هم آسیب می زند؛ کلی مصرف انرژی و سوخت را بالا می برد، سبب استهلاک فراوان خودروها می گردد، بسیاری از برنامه ها و زمان بندی ها را به هم می ریزد، اعصاب  و روان ملت را خط خطی می کند، آلودگی صوتی و محیط زیست را به دنبال دارد و هزار و یک آسیب و مشکل دیگر. اما چه می شود کرد؟ شهر است و شهرنشینی. سامانه ی توسعه نیافته ی حمل و نقل عمومی از یک سو و مردمی که حال و حوصله(بخوانید فرهنگ) استفاده از وسایل نقلیه ی عمومی را ندارند از...

ادامه مطلب

ترافیک که فرهنگ نمی خواهد!

ترافیک همه چیز را با هم آسیب می زند؛ کلی مصرف انرژی و سوخت را بالا می برد، سبب استهلاک فراوان خودروها می گردد، بسیاری از برنامه ها و زمان بندی ها را به هم می ریزد، اعصاب  و روان ملت را خط خطی می کند، آلودگی صوتی و محیط زیست را به دنبال دارد و هزار و یک آسیب و مشکل دیگر. اما چه می شود کرد؟ شهر است و شهرنشینی. سامانه ی توسعه نیافته ی حمل و نقل عمومی از یک سو و مردمی که حال و حوصله(بخوانید فرهنگ) استفاده از وسایل نقلیه ی عمومی را ندارند از...

ادامه مطلب

بانک اطلاعات مدیریت شهری کشور آلمان

منبع: انجمن علمی اقتصاد شهری  بخش اول- مشخصات آماری: جمهوری فدراتیو آلمان، یکی از کشورهای اروپای غربی است که از سال ۱۹۸۹، پس از فروپاشی دیوار برلین، در تلاش است با توسعه اقتصادی روزافزون، گذشته‌ها را جبران کند این کشور از شمال با دریای شمالی، دریای بالتیک و دانمارک، از شرق با لهستان و جمهوری چک، از جنوب با اتریش و سوئیس و از غرب با فرانسه، لوکزامبورگ و هلند، هم‌مرز است. اغلب مردم این کشور، مسیحی هستند. امید به زندگی در میان زنان ۸۱ سال و در میان مردان ۷۶ سال است. جمهوری فدراتیو آلمان ۱۶ فدراسیون دارد. این فدراسیون‌ها...

ادامه مطلب