نقش عوامل فردی و اجتماعی در ایجاد و توسعه امیدواری

آیا امید و انگیزه افراد برای فعالیت و پیشبرد امور خود و جامعه شان امری است فردی که تنها در ویژگی‌های روانی و شخصیتی افراد ریشه دارد یا فرهنگ و شرایط اجتماعی هم بر آن موثر است؟ شرایط اجتماعی و فرهنگی چه تاثیری بر احساس امیدواری یا ناامیدی افراد جامعه دارد و بر عکس، احساس امیدواری و ناامیدی افراد چه پیامدهایی برای جامعه دارد؟

ادامه مطلب

هاله شخصیتی افراد مختلف؛ یک رتبه روانشناختی

چکیده: یکی از دلایل تعصب اجتماعی برای قرن‌ها اثر هاله است. این یک رتبه روان شناختی است که ناخودآگاه به شما داده می‌شود که تاثیرات عمیقی بر زندگی افراد دارد. در این متن یک مرور کلی بر این مطلب است که چگونه این مفهوم بر مردم تاثیر می‌گذارد.ایده کلی همین است که از نسل‌های قبل از طریق آموزش عمومی، فعالیت‌های اجتماعی، آموزش و پرورش و به طور قابل توجهی از طریق داستان‌های قومی و داستان‌های اساطیری، مستقیما به ذهن ما رسیده است. بنابراین این اثر عظیمی است که در مطالعه روانشناسی انسان نقش مهمی دارد.

ادامه مطلب

سوت زنی! پدیده‌ای مهجور در سازمانها

چکیده: همواره و در همه سازمانهای مختلف افرادی وجود دارند که به نوعی خود را در قبال اشتباهات و خطاهای عمدی و غیر عمدی مدیران سازمانها و ملاحظات اخلاقی و مسئولیت های اجتماعی مسئول دانسته و نمی توانند از موضوعی که می دانند به ضرر جامعه ، کارکنان و سازمان خواهد بود به راحتی عبور کنند و سعی می نمایند با افشاء کاری مراتب را به گوش دیگران اعم از دولت ، رسانه ها ، پرسنل سازمان و جامعه برسانند . ما در این مقاله قصد داریم به گروهی مهجور و منزوی اشاره نماییم که همواره از آنها به نادرست...

ادامه مطلب

سبک های رفتاری چهارگانه در مدل رفتاری DiSC

مدل رفتاری DiSC استاندارد یا زبان مشترکی است برای شناخت و بازگشایی رموز رفتاری افراد و پیش بینی رفتارهایی که به طور معمول از آنها مشاهده می شود. این مدل برای اولین بار در سال 1928 میلادی توسط دکتر ویلیام مولتون مارستون معرفی شد. او اعتقاد داشت که همواره چهار سبک رفتاری وجود دارد که می توان افراد را بر اساس آن طبقه بندی نمود. بنابراین با شناخت سبک غالب رفتاری طرف مقابل و سازگاری رفتارمان با تمایلات او، می توانیم در اکثر ارتباطاتی که برقرار می کنیم موفق باشیم. تعریف رفنار در مدل DiSC"رفتار" عبارت است از کلیه عمل و...

ادامه مطلب