راهبرد مناسب توسعه صنعتی کشور

 این مطلب در تلاش است تا به شکلی ساده، ضمن تشریح رویکردهای مختلف توسعه به ارائه سیاست مناسب پیشرفت صنعتی ایران بپردازد. هر نظام اقتصادی پیکربندی داخلی متفاوتی نسبت به سایر نظامها دارد. این پیکربندی شامل فناوری، ساختار صنعتی، بازارکار، محصولات، نهادهای تنظیمی و اجزاء دیگر است.

ادامه مطلب

جهش تولید؛ همه چیز در گرو چالاکی سازمانی

کشوری که تحت شدیدترین تحریم ها قرار دارد و ارتباطات اقتصادی و مالی آن بسیار محدود شده است چاره ای جز این ندارد  که به توان داخلی، تولید ملی و امکانات بومی خود چشم بدوزد و همه چیز اعم از پیشرفت، توسعه و شکوفایی را از توان داخلی خود مطالبه کند. هر چند کشور ما از لحاظ امکانات و تکنولوژی از استانداردهای جهانی و کشورهای توسعه یافته به صورت قابل توجهی عقب تر است اما خوشبختانه از نظر استعداد و منابع جغرافیایی و منطقه ای، سرمایه انسانی جوان، خلاق و تحصیل کرده و همچنین منابع، معادن و امکانات طبیعی در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارد که این امر می تواند ضمن پوشش دادن عقب ماندگی ها زمینه را برای پیشرفت و رونق، آن هم به صورت جهشی و تصاعدی فراهم آورد.

ادامه مطلب

استراتژی قیمت‌گذاری محصولات در بازارهای صنعتی

چکیده: در بازار صنعتی عواملی چون کیفیت، شهرت و اعتبار تولید کننده، خدمات بعد از فروش، انعطاف پذیری، کاربریهای محصول، تحویل به موقع، کمکهای فنی و رسیدگی به شکایتهای مشتریان تاثیر زیادی بر تصمیم خرید مصرف کنندگان صنعتی می‌گذارد. استراتژی قیمت‌گذاری محصولات مبحث جدیدی در مدیریت است که توجه خاص مدیران شرکتها را به خود جلب می‌کند. هدف اصلی این مقاله آن است که استراتژی قیمت‌گذاری محصولات را از ابعاد و جنبه‌های مختلف بررسی و پیشنهادها و رهنمودهای مشخصی برای تعیین و تغییر قیمتها ارائه نماید.

ادامه مطلب

ساختار پورتفولیو در سازمان های چندکسب و کاره (بنیاد مستضعفان)

نویسندگان: رضامحمودی - علمدارداودآبادی چکیده: پورتفولیوی پروژه‌های هر سازمان از پروژه‌ها ، طرحها و پورتفولیوهای فرعی و عملیات تشکیل شده‌اند که این اجزاء در قالب ساختار و پیکره‌بندی مشخص طبقه‌بندی و مدیریت می‌گردند. سیستم مدیریت پورتفولیوی پروژه‌ها بعنوان ابزاری برای مدیریت استراتژیک پروژه‌ها بویژه در سازمانهای پروژه‌محور مطرح می‌باشد. گام اولیه در استقرار این سیستم طبقه‌بندی اجزای پورتفولیو و ایجاد پیکره‌بندی مناسب جهت مدیریت مؤثرتر می‌باشد. این امر در سازمانهای چندکسب‌وکاره با چالشها و دشواریهایی همراه است. در سازمانهای چندکسب‌وکاره معظم حسب تنوع و تعدد رشته‌فعالیتها ، اهداف کمی و کیفی آنها و ساختار مدیریتی و تشکیلاتی این طبقه‌بندی از اهمیت...

ادامه مطلب